Inspelen op internationale bezoekers: Openbaar Vervoer in de Metropool Amsterdam

Amsterdam Marketing voert in opdracht van de overheden in de Metropool Amsterdam het project ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’ uit. Niet eerder was er zo’n brede samenwerking op toeristisch gebied. Het project heeft tot doel om internationale bezoekers in Amsterdam te verleiden de regio rondom Amsterdam te bezoeken. Met succes: het percentage internationale bezoekers dat ook naar de regio gaat, wordt groter. Een essentiële randvoorwaarde om bezoekers te spreiden is een goede bereikbaarheid van de regio met het OV. Boudewijn Bokdam neemt u aan de hand van praktijkcases mee in hoe getracht wordt het Openbaar Vervoer laagdrempeliger te maken voor internationale bezoekers.