Jos Vranken

Algemeen directeur @ NBTC Holland Marketing

Jos Vranken is algemeen directeur van NBTC Holland Marketing. Vanuit deze functie spreekt hij met regelmaat over de HollandCity-strategie en het belang van het spreiden van toerisme, zowel in tijd als in ruimte. Het is de ambitie van NBTC om het optimale effect van het inkomend toerisme voor de Nederlandse samenleving te bewerkstelligen, ten behoeve van een leefbare, geliefde en waardevolle bestemming Holland. Omdat bereikbaarheid hier een essentiële voorwaarde voor is, is Jos Vranken in 2016 ambassadeur van het kennisplatform Gastvrij Bereikbaar.

NBTC.nl